جشن پایان دوره زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی برگزار شد
مراسم نکوداشت و پایان دوره زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی (دوره سوم از سال 96) با حضور دکتر علیزاده سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی و ریاست موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی برگزار شد. در این مراسم دکتر درزی ضمن اظهار خشنودی نسبت به افزایش بی‌سابقه تعداد زبان‌آموزان به‌ویژه در دوره سوم، به سابقه دیرین مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و نیز سابقه آموزش زبان فارسی در این مرکز اشاره کرد. در این جشن بیش از 300 زبان‌آموز از کشورهای مختلف حضور داشتند و دانشجویان دوره پیشرفته مورد تقدیر قرار گرفتند. در پایان مراسم نیز زبان‌آموزان از نمایشگاه آثار صنایع دستی و خوشنویسی بازدید کردند. پس از پایان هر فصل، برای زبان‌آموزان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی جشن فارغ‌التحصیلی برگزار می‌گردد.