حضور نويسنده آقاي حسين سناپور در مؤسسه لغت نامه دهخدا
باستحضار مي‌رساند در روز چهارشنبه ۱۲ مهر آقاي حسين سناپور، داستان نويس، در ميان دانشجويان و زبان آموزان مؤسسه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي حاضر شد و درباره ساختار محتوايي ِ رمان‌ها و داستان‌هاي كوتاه خود، كه بيش‌تر دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي دهه‌هاي ۱۳۶۰ به بعد است، با آنان به گفت وگو پرداخت.زبان آموزان پيش تر داستان كوتاهِ «خيابان هاي نيمه شب» ِ اين نويسنده را با كمك مدرسان خود خوانده بودند. در اين گفت و گو زبان آموزاني از ايالات متحده آمريكا، چين، لهستان، ژاپن و آلمان سهم بيش‌تري از گفت وگوها را برعهده داشتند. آقاي سناپورعلاوه بر داستان نويسيِ حرفه‌اي، عهده دار كلاس‌ها و كارگاه‌هاي داستان نويسي نيز است و در اين زمينه نيز نوع و محتواي اين كلاس‌ها و كارگاه‌ها را براي زبان آموزان تشريح كرد.. برنامه نشست‌هاي ادبي و فرهنگي از آغاز تابستان ۱۳۹۴ تاكنون در هر ترم فشرده صبح با حضور نويسندگان و پژوهشگراني مانند طاهره علوي (نويسنده)، اسدالله شعباني (شاعرا كودكان)،فريبا وفي (نويسنده)،ناهيد طباطبايي (نويسنده)، محمد حسيني (نويسنده)، محمد هاشم اكبرياني (نويسنده)،فرشته احمدي (نويسنده)،كاوه بيات (پژوهشگر)، دكتر حامد فولادوند (پژوهشگر)،فرخنده آقايي (نويسنده)،فرشته ساري (داستان نويس و شاعر)،دكتر محمد دهقاني (پژوهشگر)،اكرم سلطاني (پژوهشگر)، دكتر داريوش مودبيان (كارگردان، مترجم و استاد نمايش) برگزار شده است.