برگزاري دومين دوره آزمون سامفا در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
دومين دوره آزمون «سنجش استاندارد مهارت‌هاي فارسي» (سامفا) در دو بخش عمومي و دانشگاهي 31 خرداد و 1 تير 1397 در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران و شش شهر ديگر برگزار شد. اين آزمون كه زير نظر وزارت علوم تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌شود، مهارت‌هاي زبان‌آموزان در چهار بخش شنيداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري سنجيده مي‌شود. 
لازم به ذكر است دوره‌ سوم آزمون سامفا، اوايل شهريور ۱۳۹۷، در داخل ايران و مراكز معتبر خارج از كشور برگزار خواهد شد.