مراسم عيدانه دانشجويان غير ايراني در موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران

مراسم عيدانه دانشجويان غير ايراني شاغل به تحصيل در مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران، با حضور دكتر درزي، دكتر علوي و جمعي از استادان و دانشجويان، روزدوشنبه 1396/12/21 در محل تالار دكتر افشار مؤسسه برگزار شد. اين مراسم كه به منظور آشنايي دانشجويان غير ايراني با فرهنگ، آداب  وسنن ايران برگزار گرديد در چند بخش مختلف و با موضوع اصلي عيد نوروز اجرا شد. ابتدا دكتر درزي رئيس مؤسسه ضمن خير مقدم، به فرهنگ باستاني آيين نوروز در ايران اشاره كرده و به فارسي زباناني كه دوره‌هاي آموزشي را با موفقيت به پايان رسانده بودند تاكيد كردند: "هديه و سوغات ويژه‌اي كه شما براي كشورهاي خود به همراه مي بريد زبان فارسي و فرهنگ غني ايران است؛ كلام و سخن شاعران پارسي گوي اين سرزمين، كه تفكر مشترك همه مردم فطرت جو و انديشمند در دنيا است." سپس گروه خيمه شب بازي دانشجويي با اجراي سنتي اين نمايش و با عروسك‌هاي نمادين اقوام ايران، علاوه بر خلق لحظاتي شاد، دانشجويان را با گوشه‌اي از فرهنگ و هنر ايران آشنا كردند. آشنايي با آيين باستاني نوروز عنوان برنامه ديگري بود كه خانم دكتر پگاه خديش اجراي اين برنامه را به عهده داشتند. در اين برنامه ايشان از پيشينه اين آيين در ايران شروع كرده و در سخناني كه همراه با عكس، موسيقي و نمايش فيلم بود؛ توضيحاتي در خصوص اين آيين از جمله: فردوسي و نوروز، خانه تكاني، خريد لباس نو، پختن نان و شيريني، عروس گوله، تكم گرداني، نوروز خواني، حاجي فيروز، عمونوروز و ننه سرما، زيارت اهل قبور، چهارشنبه سوري، سال نو كوزه نو، بخت گشايي، شال اندازي، فال، فال كوزه، چهارشنبه خاتون، پختن آش، آجيل، سفره هفت سين، آداب تحويل سال، عيدي، ديدو بازديد، سيزده به در و  نوروز در جهان ارائه كردند.  خاطره خواني شيرين دو دانشجوي اكرايني از زندگي در ايران و اجراي مسابقه،  بخش‌هاي ديگري از اين برنامه بود. دانشجويان پس از برنامه با سمنو، آش و ساير غذاهاي ايراني پذيرايي شدند.