گرامي‌داشت زادروز دكتر معين در خانه موزه دكتر معين با همكاري مؤسسۀ لغت نامۀدهخداو مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران:
همزمان با روز معلم، مراسم نكوداشت زادروز دكتر محمد معين و جشن ثبت ملي خانه موزه «دكتر معين و استاد اميرجاهد» با مشاركت و همكاري مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران روز پنج‌شنبه دوازدهم ارديبهشت ۱۳۹۸ در محل خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد برگزار گرديد.اين برنامه با حضور دكتر درزي رئيس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا، مصطفي كاظمي مشاور و مديركل دفتر شهردار تهران، محمدجواد حق‌شناس رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران، علي مرادخاني مشاور هنري شهردارتهران و مدير موزه موسيقي، رضا عباسي شهردار منطقه ۱۴ تهران، حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موسيقي، محمدرضا كارگر مديركل موزه‌هاي كل كشور، دلاور بزرگ نيا مديركل ميراث فرهنگي استان تهران، دكتر حسن انوري، محمدعلي بهمني، محمدصالح علا، لوريس چكناورايان، داريوش پيرنياكان و جمعي از بزرگان عرصه موسيقي و ادبيات برگزار و لوح ثبتي ميراث فرهنگي اين خانه رونمايي شد. دكتر حق‌شناس رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران با اشاره به حضور اعضاي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا در زادروز دكتر محمد معين عنوان كرد: پيوند و همكاري مشترك بين خانه استاد معين و مؤسسۀ بزرگ دهخدا كار بزرگ و موفقيت آميزي است.
در اين برنامه دكتر انوري، از اعضاي شوراي تاليف مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا در خصوص دكتر معين سخناني را بيان كردند و گروه موسيقي دهخدا متشكل از فارسي‌آموزان بين‌المللي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا،‌ چند قطعه موسيقي ايراني را اجرا كردند.