عقد تفاهم نامه فيمابين دانشگاه زاخو و مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران:
در سفر دكتر علي درزي رئيس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران به اقليم كردستان عراق، تفاهم نامه‌اي بين ايشان و دكتر لزگين رئيس دانشگاه زاخو كردستان عراق منعقد گرديد. در اين تفاهم‌نامه مقرر گرديد دانشجويان دكتري رشته‌هاي علوم انساني اين دانشگاه در صورت تمايل به جاي آزمون آيلتس آزمون زبان فارسي را گذرانده و براي يادگيري زبان فارسي و آمادگي در اين آزمون به مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا اعزام شوند. همچنين ايجاد كلاس درسي زبان فارسي با معلمين مؤسسۀ لغت نامه نيز مورد موافقت طرفين قرار گرفت. اين تفاهم نامه در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸و در محل دانشگاه زاخو منعقد گرديد.