برگزاری دوره کوتاه مدت تربیت مدرس آموزش زبان فارسی (به غیر فارسی زبانان) در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي

دریافت فرم ثبت نام