جشن پايان دوره فارسي‌آموزان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد:
جشن پايان دوره سوم تابستاني فارسي‌آموزان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران در تاريخ 1397/5/27 در تالار دكتر افشار اين موسسه برگزار شد. در اين برنامه كه با استقبال و مشاركت فعال فارسي‌آموزان و اجراي خانم دكتر طاهر‌لو از مدرسين مركز برگزار گرديد، ابتدا دكتر درزي رييس موسسه، ضمن تبريك به فارسي‌آموزان براي به پايان رساندن يك دوره موفق آموزشي،‌ از ويژگي‌ها و سطح كيفي موسسه در آموزش زبان فارسي صحبت كرده و از دلايل اين موفقيت، نظارت همه جانبه، نظام ارزشيابي، برنامه ريزي درسي و سطح علمي مدرسان وجايگاه علمي دانشگاه تهران برشمرند. در اين برنامه آقاي Kirill Fessenko از كشور روسيه دو قطعه موسيقي ايراني و يك قطعه روسي را اجرا كرد. در ادامه خانم Jueun Shim از كره جنوبي خاطره خود درباره  زبان فارسي و ايران بيان كرده و اجراي موسيقي آواز و دف آقاي Murat Karaca از تركيه بخش بعدي برنامه بود كه ابتدا يك قطعه به زبان تركي و سپس قطعه‌اي از كردستان و در مدح حضرت محمد(ص) را اجرا كرد. خانم Esja Staggs از آمريكا اشعاري از سعدي را خواند و تاكيد كرد اين اشعار سعدي شاعر فارسي زبان است كه بر سازمان ملل متحد نقش بسته است. خانم Delphine Moulet از كشور فرانسه با ساز بانسوري و همراهي ساز طبلا بخش بعدي برنامه را اجرا كرده و در بخش آشنايي با سازهاي ايراني، تكنوازي تنبك با اجرا و توضيحات آقاي ساسان غفاري برگزار شد.  در اين برنامه از جوانترين فارسي‌آموزان موسسه كه از كشورهاي چين و پاكستان بوده و يازده سال سن داشتند تقدير به عمل آمد و در بخش ديگر گواهينامه پايان دوره به فارسي‌آموزان اهدا گرديد. در پايان برنامه فارسي‌آموزان در برنامه جشنواره غذاي ملل و بازديد از نمايشگاه صنايع دستي شركت كردند.