حمايت كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران از فعاليت‌هاي  موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
پس از برگزاري جلسه‌اي با حضور اعضاي هيأت مديره بنياد حاميان موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي و رياست محترم كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران، جناب آقاي دكتر محمد جوادحق شناس، و آشنايي بيش از پيش ايشان با فعاليت‌ها و خدمات اين مؤسسه، شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب شش ميليارد ريال در گام اول حمايت خود را از اين مؤسسه آغاز كرد. دكتر علي درزي رئيس موسسۀ دهخدا با اعلام اين خبر افزود،: با پيگيري‌هاي اين مؤسسه و حمايت همه جانبه جناب آقاي دكتر حق‌شناس، مذاكراتي در مورد ساماندهي باغ مؤسسه، كمك به هويت سازماني اين مؤسسه از قبيل نامگذاري چند خيابان به نام علامه دهخدا، دكتر معين و دكتر شهيدي، ساخت تنديس علامه دهخدا و … انجام شده است كه اميدواريم در آينده نزديك اجرايي مي‌شود.