بازديد رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار منطقه يك تهران از موسسۀ لغت نامۀ دهخدا
دكتر محمدجواد حق‌شناس رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر تهران، دكتر سيدحميد موسوي شهردار منطقه يك تهران و هيئت همراه، در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ از موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران بازديد كردند. دكتر علي درزي رئيس مؤسسه، ضمن ارائه اطلاعاتي در خصوص پيشينه تاريخي و سابقه علمي اين مؤسسه به عنوان نماد زبان فارسي و فرهنگ ايران، خواستار همكاري و مشاركت شهرداري تهران در زمينه اعتلاي اهداف مؤسسه شدند. نام‌گذاري خيابان‌هاي اطراف به نام مديران قبلي اين مؤسسه (علامه‌دهخدا، دكتر معين، دكترشهيدي و …)، حضور در فضاسازي فرهنگي منطقه، بهسازي باغ مؤسسه، ايجاد باغ مشاهير ادبي از مواردي بودند كه مورد مذاكره قرار گرفت.