برگزاری آزمون سامفا ی دانشگاهی در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
ششمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا)، روز پنج‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد. این آزمون که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، مهارت‌های زبان‌آموزان در چهار بخش شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری سنجیده می‌شود. لازم به ذکر است این آزمون در پنج شهر و دو کشور دیگر نیز همزمان برگزار گردید.