سخن‌رانيِ بهروز صفرزاده از اعضاي شوراي تاليف لغت نامۀ بزرگ فارسي  موسسۀ لغت نامۀ دهخدا درمراسمِ رونمايي از كتابِ «شرحِ نِصابُ‌الصِبيان »

درمراسمِ رونمايي از كتابِ «شرحِ نِصابُ‌الصِبيان»، تأليفِ مولانا يعقوبِ چرخي (قرنِ نهمِ هجري)، با مقدمه، تصحيح، و تعليقاتِ نادرِ كريميانِ سردشتي، بهروز صفرزاده به نمايندگي از مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا، يكي ازسخن‌رانان اين برنامه بود
صفرزاده با اشاره به ساختار و ماهيتِ كتابِ «نِصاب‌ُالصِبيانِ» ابونصرِ فراهي (اوايلِ قرنِ هفتمِ هجري)، اين پرسش را مطرح كرد كه ابونصرِ فراهي با چه معياري ۱۲۰۰ واژۀ عربي را برگزيده و به فارسي ترجمه كرده‌است؟ وي گفت كه قدما در تأليفات و تحقيقاتِ خود اهلِ آمار و بسامد و عيني‌گرايي نبوده‌اند و ذهن‌گرايانه عمل مي‌كرده‌اند، حال‌آن‌كه در زبان‌شناسيِ امروزي معيارِ گزينشِ واژه‌هاي پايه بسامدِ آن‌هاست. نتيجه آن‌كه در اين كتاب، واژه‌هاي عربيِ مهجوري آمده كه هرگز در زبانِ عربي پربسامد نبوده‌اند و براي آموزش به نوآموزان به‌هيچ‌وجه اولويت ندارند .
اين مراسم در خردادماه 1398درپژوهشگاهِ ميراثِ فرهنگي و گردشگري برگزار شد .