عیدانه فارسی‌آموزان بین‌المللی دهخدا
نماهنگ اجرای زیبای موسیقی ایرانی و تبریک گروهی از فارسی‌آموزان‌ غیرایرانی موسسۀ ‌لغت‌نامۀ‌دهخدا و مرکز‌بین‌المللی آموزش‌ زبان‌فارسی دانشگاه تهران به مناسبت نوروز 1398


برای دریافت نماهنگ اینجا را کلیک کنید.