نسخ خطي گنجينه موسسۀ لغت نامۀ دهخدا در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
پيرو تفاهم‌نامه بين موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، مقرر گرديد ۳۶۵ نسخه خطي و چاپ سنگي اين مؤسسه از تاريخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ به تدريج و به شرط ترميم به صورت اماني به مركز اسناد دانشگاه تهران انتقال يابد. اين مجموعه نفيس و ارزشمند، يادگاري از مجموعه شخصي علامه علي‌اكبر دهخدا، ۱۲ نسخه اهدايي دكتر سيدضيا الدين سجادي و ۸ نسخه اهدايي متعلق به مرحوم دكتر سيدعلي شايگان است. مطابق اين تفاهم‌نامه اين نسخ در قفسه‌اي با عنوان نسخ خطي اماني موسسۀ لغت نامۀ دهخدا نگهداري شده و كتابخانه مركزي دانشگاه مسؤليت ترميم آن‌ها را بر عهده گرفته است. لازم به ذكر است نسخ الكترونيكي اين آثار براي علاقه‌مندان در دسترس است .
در همين راستا فهرست‌نگاري اين مجموعه توسط دكتر سيدمحمدطباطبايي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران انجام شده و در كتابي با عنوان فهرست نسخه‌هاي خطي علي اكبر دهخدا، توسط موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز اسناد دانشگاه تهران، در ۵۵۴ صفحه منتشر گرديد .