مراسم جشن نوروز فارسي‌آموزان غيرايراني موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد:
مراسم آشنايي با آداب و رسوم نوروز و جشنواره غذاي بين‌الملل براي فارسي‌آموزان غيرايراني موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران، روز چهارشنبه پانزدهم اسفند سال 97 ساعت 10 صبح در تالار دكتر افشار اين موسسه برگزار شد. اين برنامه كه با استقبال گسترده فارسي‌آموزان برگزار گرديد، بخش‌هاي متنوعي توسط فارسي‌آموزان طراحي و اجرا شد.
برنامه با سرود ملي و تلاوت قرآن كريم توسط يوسف ماجي عبدالله از نيجريه آغاز شد. سپس دكتر درزي ضمن خير مقدم در خصوص آيين نوروز در ايران مطالبي را بيان كرد. در ادامه گروه نمايش متشكل از اسما كماس از الجزاير، ادري اورست از آمريكا، ‌ادورادو فورلي از ايتاليا،‌ مصطفي، ‌فاطمه و زينب شيخ از پاكستان، يوريس كاستاروس از يونان،‌ سيمون لهوس از چك و ماكسيم جوان از فرانسه نمايشي در خصوص آداب نوروز و يك نمايش قديمي را به زبان فارسي اجرا كردند. دكتر پگاه خديش از اعضاي هيات علمي مؤسسه در خصوص آداب، رسوم و فلسفه نوروز مطالبي را بيان كرده و هم خواني قطعه عربي توسط فاطمه حمداني، محمد موسوي و شيرين حسين از عراق، حسين كاسيم از سوريه، سوميا و اسما كماس از الجزاير و محمد عماني از عمان، بخش ديگر اين برنامه بود. سپس دو قطعه موسيقي ايراني در بيات اصفهان توسط فاني بورگارين، ماكسيم جوان و رونان گراندم از فرانسه، گسينه دانل‌زاده از آلمان، ناديا بيستروويچ از كرواسي، محمد موسوي از عراق، ساواكو ايشي از فرانسه و مهدي تجلي اجرا گرديد. ارائه مطلب در خصوص خوشنويسي ايران توسط يولي دبوك از اوكرين،‌ معرفي كشور توسط سميه كماس از الجزاير، ارائه مطلب در خصوص انقلاب اسلامي ايران توسط يوسف ماجي عبدالله از نيجريه، بيان تجربه زندگي در كشورهاي اسلامي توسط اسما كماس از الجزاير و تكنوازي ساز زنبورك توسط كنستانتين چله از فرانسه بخش‌هاي ديگري از برنامه بودند. در پايان مراسم تقدير و تشكر از گروه موسيقي دهخدا توسط كميسيون فرهنگي شهر تهران و اهداي لوح پايان دوره به فارسي‌آموزان انجام گرديد. جشنواره غذاي بين‌الملل نيز در ادامه اين برنامه با حضور فعال فارسي‌آموزان برگزار گرديد. اجراي اين برنامه را خانم دكتر فرنوش طاهرلو از مدرسين مركز وآقاي لاگنت لارين از ازبكستان به عهده داشتند.