تقدير كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران، خانه موزه دكتر معين و خانواده دكتر محمد معين از گروه موسيقي فارسي‌آموزان غير ايراني موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي تهران:
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شهر تهران از گروه موسيقي فارسي‌آموزان غير ايراني موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي تهران به مناسب اجراي برنامه موسيقي فاخر ايراني تقدير و تشكر كرد. دكتر محمد‌جواد حق‌شناس رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران كه در برنامه بزرگداشت علامه دهخدا و دكتر معين درموسسۀ لغت نامۀ دهخدا، شاهد اجراي اين گروه بود،‌ ضمن اهداي لوح تقدير و صنايع دستي ايران به اين گروه بيان كرد: «زبان فارسي اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم با بزرگترين ادبا، شعرا و نويسندگان جهان از پيدايش تمدن تا كنون آشنا گرديم، زيبائي صوت اين زبان از جمله زيباترين زبان‌هاي دنياست و امكان آواز كه بيان موسيقيايي زبان است، ‌به بهترين وجه فراهم نموده است. به شما دانش‌پژوهان زبان فارسي،‌ به اين حسن انتخاب تبريك گفته و اميدوارم از دريچه فراگيري اين زبان هر چه بيشتر با فرهنگ غني ايراني اسلامي اين سرزمين آشنايي يابيد». مراسم تقدير از اين گروه توسط مهدي سبحاني مدير خانه موزه دكتر معين در روز چهارشنبه پانزدهم اسفندسال 97 در برنامه جشن نوروز مؤسسه برگزار گرديد.
همچنين خانم دكتر مهدخت معين (فرزند دكتر معين) و دكتر كارمين صراف( نوه دكتر معين)، روز يكشنبه نوزده اسفند ماه سال 97 در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا حضور يافته و ضمن اهداي چند جلد كتاب، از اين گروه بابت اجراي برنامه موسيقي ايراني در مراسم گراميداشت علامه دهخدا و دكتر معين قدرداني كردند.
لازم به ذكر است گروه موسيقي دهخدا مدتي است با مشاركت فارسي‌آموزان غيرايراني تشكيل شده است و برنامه‌هايي را به زبان فارسي اجرا كرده كه مورد استقبال مخاطبين قرار گرفته است.