نگاهي به آثار "سيمين دانشور" و نقد داستان "عيد ايراني‌ها" در موسسه لغت نامه دهخدا


نگاهي به آثار "سيمين دانشور" و نقد داستان "عيد ايراني‌ها" از كتاب شهري چون بهشت در تالار معين موسسه لغت‌نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در تاريخ چهارشنبه اول آذرماه 1396 برگزار شد. در اين نشست كه به همت كاميار عابدي از مدرسان اين مركز و به منظور آشنايي دانشجويان غير ايراني با فرهنگ و ادبيات ايران برگزار شد، دكتر مسعود جعفري جزي در بخش اول به بررسي و نقد آثار سيمين دانشور پرداخت و در بخش دوم اين جلسه تحليل‌هاي دانشجويان غير ايراني در خصوص اين داستان بررسي گرديد. سيمين دانشور ازاستادان دانشگاه تهران و خالق آثار ماندگاري همچون شهري چون بهشت، سووشون و جزيره سرگرداني بوده و دراين داستان با موضوع عيد ايراني‌ها، اشاره به حضور استعمار و فقر در دوران پهلوي دارد.
لازم به ذكر است دكتر مسعود جعفري‌جزي، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و دانش‌آموخته دكتراي ادبيات فارسي از دانشگاه تهران است. از نامبرده تا كنون ده‌ها عنوان كتاب از جمله: سير رمانتيسم در ايران، مقنّع و سپيدجامگان، تصحيح و شرح نامه‎ هاي سيمين دانشور و جلال آل‎ احمد، تصحيح و شرح علم الجمال و جمال در ادب فارسي و ... منتشر شده است.