" حضور جناب آقای داریوش مؤدبیان در مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی"

روز چهارشنبه 25 مرداد 1396 موسسه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی میزبان آقای داریوش مودبیان ،کارگردان ،استاد، بازیگر و مترجم سرشناس رشته نمایش، بود.حدود هشتاد تن ازدانشجویان فارسی آموز موسسه در این دیدار به روایت آقای مودبیان از متن نمایشی ژان کلود کاریر، هنرمند پرآوازه فرانسوی، از منطق الطیر عطار گوش فرادادند.این استاد گرامی پیش از این ،متن مورد اشاره را در کتابی با عنوان «مجمع مرغان» در دسترس علاقه مندان و دانشجویان حوزه نمایش قرار داده است.روایت فشرده ای از این متن ، قبل از این نشست کپی شده  بود و فارسی آموزان سطوح میانی دو تا پیشرفته دو آن را به کمک مدرسان این سطوح مطالعه کرده بودند.نشست یاد شده ،که در تالار دکتر افشار موسسه برگزار شد، با چند پرسش و پاسخ درباره شیوه نگارش و برخی از نمادهای عطار در این اثر پایان پذیرفت.