تأسیس نمایندگی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی مؤسسه دهخدا در کشور ژاپن


به منظور ایجاد و گسترش بستر مناسب آموزش زبان فارسی درکشور ژاپن و در راستای اعطای نمایندگی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی مؤسسه لغت نامه دهخدا تفاهم نامه همکاری بین این مرکز و شرکت گنزا در خرداد ۱۳۹۹ منعقد گردید. دکتر علی درزی، رئیس مؤسسة لغت‌‌نامة دهخدا در این خصوص بیان داشت: در این تفاهم نامه تدوین برنامه‌های آموزشی، محتوای آموزشی، نظارت بر آزمون‌‌ها و معرفی استادان آموزش زبان فارسی از تعهدات این مؤسسه است و در مقابل پشتیبانی مالی و فراهم کردن امکانات لازم در کشور ژاپن بر عهده شرکت گنزا است. همچنین نحوه حضور زبان‌‌آموزان ژاپنی برای آموزش زبان فارسی در کشور ایران و مؤسسه دهخدا، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.
گفتنی است مؤسسة لغت‌‌نامة دهخدا و مرکز بین‌‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران در راستای حضوردانشگاه تهران در عرصه‌های بین المللی آئین نامه‌ای را تهیه و در اواخر سال ۱۳۹۵ به تأیید هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران رساند. به موجب این آئین نامه، این مؤسسه در جهت گسترش زبان فارسی می‌تواند خود در خارج از کشور دفاتر نمایندگی تأسیس کند یا به مؤسسات آموزش و پژوهشی خارج از کشور با رعایت شرایط خاصی نمایندگی اعطا کند.