بازديد هيأت دانشگاه منتصريه كشور عراق از مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران
هيأتي از دانشگاه مستنصريه كشور عراق متشكل از دكتر صباح كاظم بحرالعاوي، دكتر مويد مجيد آل صورنيت و دكتر لطيفه عبدالرسول عبد در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۲/۱۸ با دكتر علي درزي رياست مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران ديدار و گفتگو كردند. اين هيأت دانشگاهي ضمن ابراز تمايل به برگزاري دوره‌هاي آموزشي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي اموزش زبان فارسي در دانشگاه مستنصريه، خواستارگنجاندن آن در تفاهم نامه همكاري ميان دانشگاه تهران و دانشگاه مستنصريه شدند. گفتگو با زبان آموزان عراقي و لبناني شاغل به تحصيل درمؤسسۀ و بازديد از كلاس‌هاي آموزشي و گنجينه دهخدا از ديگر برنامه‌هاي اين ديدار بود.