برگزاري كارگاه آشنايي با فرهنگ و هنر ايران در مؤسسه دهخدا:
كارگاه يك روزه آشنايي با فرهنگ و هنر ايران در مؤسسه دهخدا و مركز آموزش بين اللملي زبان فارسي براي دانشجويان غير ايراني برگزار شد.
اين كارگاه كه در تاريخ اول بهمن ماه 1396 برگزار گرديد در دو بخش نشست نظري و بازديد گروهي از موزه‌ها برگزار شد. در نشست صبح كه در تالار دكتر معين موسسه برگزار شد آقاي دكتر هدهدي پژوهشگر طرح تحقيقاتي ثبت جهاني آيين پهلواني و زورخانه‌اي در يونسكو و معاون سابق آموزشي و پژوهشي آكادمي ورزش‌هاي زورخانه‌اي در خصوص پيشينه و نمادهاي  آيين پهلواني و ورزش‌هاي باستاني ايران مطالبي عنوان كرده و بعد از اين نشست دانشجويان به همراهي خانم دكتر طاهرلو، از موزه ايران باستان، موزه دوران اسلامي و موزه آبگينه بازديد كردند. پس از اين ديدارها با هماهنگي به عمل آمده با فدراسيون ورزش‌هاي زورخانه‌اي،‌ مراسم ويژه‌اي در محل زورخانه ملي ايران (شهيد فهميده) براي فارسي آموزان برگزار شد و دانشجويان از نزديك با اين ورزش و آداب ان آشنا شدند. در اين برنامه دانشجوياني از كشورهاي مختلف و همچنين گروهي از دانشجويان دانشگاه‌هاي زوريخ و برن كه در اين مركز به يادگيري زبان فارسي اشتغال دارند،  شركت داشتند. لازم به ذكر است مقدمات برگزاري اين كارگاه آموزشي قبلا در كلاس‌هاي درسي  توسط مدرسان مركز خانم‌ها ملكشاهي، ميرمطهر، ‌نوابي و طاهر لو به فارسي‌آموزان آموزش داده شده بود. روابط عمومي و بين‌الملل موسسه دهخدا در نظر دارد برنامه‌هاي منظم ايرانشناسي را براي فارسي‌آموزان اين مركزبرگزار كرده تا اين دانشجويان به عنوان سفيران فرهنگي، مردم كشور‌هاي خود را با فرهنگ گرانقدر و غني ايران آشنا سازند.