تفاهم‌نامه همكاري آموزشي بين دانشگاه علم و فرهنگ و موسسۀ لغت نامۀ دهخدا
تفاهم‌نامه همكاري آموزشي بين دانشگاه علم و فرهنگ و موسسۀ لغت نامۀ  دهخدا در زمينه برگزاري دوره‌هاي آموزش زبان فارسيبه امضا رسيد. در نشستي كه روز يكشنبه ۳۱/۶/۱۳۹۸ در موسسۀ دهخدا با حضور دكتر سيدسعيد هاشمي (رئيس دانشگاه علم وفرهنگ)، دكتر هاشمي راد (معاون دانشجويي)، جناب اقاي سنگتراش (مشاور رئيس دانشگاه) و دكتر درزي (رئيس موسسۀ لغت نامۀ  دهخدا) برگزار شد، پس از معرفي موسسۀ لغت نامۀ  دهخدا، اهداف و دستاوردهاي آن، تفاهم‌نامه‌اي پيرامون برگزاري دوره‌هاي آموزشي زبان فارسي توسط مؤسسة لغت‌نامة دهخدا بين طرفين به امضا رسيد. پس از امضا تفاهم نامه، مسئولان آن دانشگاه ضمن بحضور در
يكي از كلاس‌هاي درس و صحبت با فارسي‌آموزان غيرايراني، از گنجينه مؤسسه بازديد و دفتر يادبود آنرا امضا كردند.