سالروز درگذشت استاد گرانقدر دكتر سيدجعفر شهيدي:

در سالروز درگذشت استاد گرانقدر دكتر سيدجعفر شهيدي گرامي ميداريم ياد و خاطر او را كه يازده سال است از عطر حضورش محروم مانده ايم گرچه همواره نامش بر زبانمان جاري  و مهرش در قلبمان باقي  است . نامش بلند است بلندتر باد.
همكاران دكتر شهيدي در موسسه لغت‌نامه دهخدا، در روز 23 دي‌ماه 1397 به مناسبت سالروز درگذشت اين استاد گرانقدر در تالار دكتر معين گرد هم‌آمدند و يادش را گرامي داشتند.