همايش «نكوداشت مردي از دشتستان؛ دكتر مهدي ماحوزي» در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه سلسله برنامه‌هاي تجليل از انديشمندان فرهنگ و ادب ايران، مراسم نكوداشت دكتر مهدي ماحوزي در تاريخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ درموسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار شد. اين برنامه كه به همت موسسۀ لغت نامۀدهخدا، جمعي از استادان دانشگاه آزاد اسلامي، كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران و دوستداران دكتر ماحوزي اجرا گرديد، با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود. دكتر علي درزي، دكتر مهدي محقق، دكترامير بانو كريمي، دكتر ژاله آموزگار، دكتر علي محمد سجادي، دكتر محمود طاووسي، دكتر مريم امير ارجمند، دكتر اميرحسين ماحوزي و دكتر ايرج شهبازي سخنرانان اين برنامه پنج ساعته بودند و پيام‌هايي از طرف دكتر حسن بلخاري و نويد بازرگان به صورت مكتوب و ويدئويي، قرائت و پخش گرديد. در پايان پس از سخنراني دكتر مهدي ماحوزي، از ايشان تقدير و تجليل به عمل آمد.
دکتر مهدی ماحوزی، دانش‌آموخته دانشگاه تهران، متولد ۱۳۱۴ دشتستان، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، صاحب تالیفات فراوان از جمله کتاب‌های نگاهی به صائب، سیری در دیوان شمس، «خاقانی» شاعری دیرآشنا، گزارش‌نویسی، شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی، نقشی از حافظ، فارسی عمومی، سایه (انتقادهای ادبی، مقاله‌های اجتماعی، تاثرات، ترجمه‌ها)، تصویری از ناصرخسرو، پرده پندار، قلمرو سعدی، دمی با خیام و... است.