مجلس يادبود دكتر سيدمحمد دبيرسياقي در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا
به مناسبت هفتمين روز درگذشت استاد فرهيخته دكتر سيد‌محمد دبيرسياقي، مجلس يادبودي در روز چهارشنبه 25 مهر1397 از ساعت 16 تا 18، در تالار دكتر افشار مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا  و مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران برگزار مي‌گردد. دكتر دبيرسياقي در طول عمر با بركت خويش، بيش از هفتاد سال درتاليف لغت نامۀ دهخدا و لغت نامۀ بزرگ فارسي همكاري داشته و بيش از صد جلد كتاب و مقالات متعدد در حوزه‌هاي مختلف و متنوع زبان و ادبيات فارسي و تاريخ ايران به چاپ رسانده است.