برگزاري جلسه مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا با حضور دكتر شفيعي كدكني، استاد ممتاز دانشگاه تهران
صبح روز شنبه بیست و پنجم آذرماه 1396، دكتر شفيعي كدكني در جمع مؤلفان لغت‌نامه دهخدا حضور يافته و ضمن ديدار با دكتر حسن انوري، دكتر رسول شايسته، دكترغلامرضا ستوده و دكتر نجفي اسداللهي، تأليف لغت‌نامه دهخدا را سعادتي دانستند كه نصيب مؤلفان و ادامه دهندگان راه آنها شده است. در اين جلسۀ دو ساعته علاوه بر دكتر علي درزي رئيس مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا، جمعي ديگر از مؤلفان جوان‌تر و كمك مؤلفان نيز حضور داشتند.
در اين ديدار استاد شفيعي كدكني ضمن تجليل از مقام بلند علي اكبر دهخدا و جايگاه لغت‌نامه دهخدا فرمودند: در روي كرۀ زمين ثانيه‌اي نيست كه كسي به ديوان حافظ و لغت‌نامه دهخدا مراجعه نكند. ايشان استاد حسن انوري را به خاطر تأليف فرهنگ بزرگ سخن فرزند خلف و شايسته دهخدا دانستند و گفتند سعادت اين را داشته‌اند كه با استاد حسن انوري در مقطع دكتري همكلاس بوده‌اند. استاد حسن انوري نيز گفت دكتر شفيعي در سر كلاس‌هاي دورۀ دكتري محبوب استادان و بخصوص بديع‌الزمان فروزانفر بوده و براي من همكلاسي بودن با ايشان افتخاري است و خوشحالم كه اين همكلاسي به دوستي بدل شد، الان ۵۲ سال است كه با هم دوست هستيم. ايشان در قسمتي از سخنانش وضعيت كنوني نشر در ايران را در نتيجۀ برگرفتن مطالب از فضاي مجازي آثار، به حملۀ چنگيزخان مغول تشبيه كردند و گفتند اگر دولت سروساماني به وضعيت نشر در كشور ندهد اين مسئله براي همۀ حوزه‌هاي علمي و ادبي فرهنگي كشور بسيار خطرناك خواهد بود. بر دولتمردان است كه براي حفظ حقوق مؤلفان و ناشران اقدامات مؤثري را انجام دهند.