هشتمین مراسم گرامی­ داشت علامه علی اکبر دهخدا و بزرگداشت دکتر محمد معین:

هشتمین مراسم گرامی­ داشت علامه علی اکبر دهخدا و بزرگداشت دکتر محمد معین، روز سه­ شنبه هفتم اسفند 1397 ساعت 16:30 در محل مؤسسۀ لغت­ نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار می­ گردد. در این مراسم که با حضور دانشمندان و فرهیختگان برگزار می­ شود، دکتر حسن انوری، استاد عبدالله انوار، دکتر نوش­آفرین انصاری، دکتر امیربانو کریمی، دکتر محمد غلامرضایی و دکتر مهدخت معین دربارۀ ویژگی های شخصیتی و علمی دکتر محمد معین سخنرانی خواهند کرد. فیلم مستند پرتره دکتر محمد معین با عنوان یاد آر ز شمع مرده، اثر منوچهر مشیری نیز در پایان مراسم به نمایش گذاشته خواهد شد