ورود دانشجويان دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن به مؤسسه دهخدا

به دنبال عقد قرارداد آموزشي ميان مركز بين المللي آموزش زبان فارسي مؤسسه لغت نامه دهخدا و دانشگاه مطالعات بین‌المللی پكن، پانزده تن از فارسي آموزان آن دانشگاه صبح روز ۱۷/‏۶/‏۱۳۹۸ وارد تهران شدند. از زبان آموزان در فرودگاه امام خميني استقبال به عمل آمد و پس ازورود به مؤسسه لغت نامه دهخدا، صرف صبحانه و انجام ثبت نام آنها بوسيله يك دستگاه اتوبوس به محل خوابگاه خود انتقال يافتند. اين زبان آموزان قرار است در دو نيم سال تحصيلي شامل ۶۴۰ ساعت، با گذراندن دروس مختلف در مؤسسه دهخدا با زبان و فرهنگ ايران زمين بيش از پيش آشنا شوند.