حمايت مؤسسه لغت نامه دهخدا از برگزاري همايش شرق شناسي در بلغارستان:

سومين همايش بين المللي شرق شناسي تحت عنوان فردوسي و فرهنگ و ادب پارسي در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ در دپارتمان ايرانشناسي دانشگاه دولتي صوفيه برگزار مي‌شود. مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي بعنوان يكي از حاميان علمي و معنوي اين همايش تلاش خود را بكار خواهد بست تا با كمك در برگزاري هرچه باشكوه‌تر اين همايش ياد اين شاعر بزرگ حماسه سراي ايران را گرامي دارد.