بازديد مشاور عالي و مديركل دفتر شهردار تهران از مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا دانشگاه تهران  
دكتر مصطفي كاظمي، مشاور عالي و مدير كل دفتر شهردار تهران روز پنج شنبه 21 آذرماه 1398 با مديران مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا دانشگاه تهران در محل مؤسسه ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار كه با حضور ايشان، دكتر ضرغامي،‌ رئيس سازمان زيباسازي شهرتهران، جناب آقاي علي‌محمد مختاري، مدير عامل سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران برگزار گرديد، دكتر علي درزي، ‌رئيس موسسۀ دهخدا با اشاره به برنامۀ راهبردي مؤسسه و جايگاه علمي و پيشينۀ مؤسسه، توضيحاتي در خصوص همكاري بين شهرداري تهران و مؤسسه ارائه كردند. دكتر كاظمي نيز از برگزاري برنامه‌هاي مشترك با مؤسسه در حوزه‌هاي مشترك ابراز علاقه‌مندي كرد و مقرر گرديد در خصوص موضوعات مورد بحث از قبيل ساماندهي باغ مؤسسه، برگزاري برنامه‌هاي مشترك در حوزه زبان فارسي و فرهنگ و هنر ايران، استفاده از پتانسيل علمي مؤسسه و مركز براي مشاوره در موضوعات مرتبط با فعاليت كاري موسسه، كمك به تبليغات محيطي و فرهنگي مؤسسه و ... اقدامات لازم انجام گيرد .