تفاهم‌نامه همكاري بين مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و بانك آينده
تفاهم‌نامه همكاري بين مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و بانك آينده و منعقد گرديد. دكتر علي درزي،‌ رئيس مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي با اعلام اين خبر افزود: در اين تفاهم‌نامه پشتيباني و حمايت بانك آينده از ‌برنامه‌ها و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و در راستاي توسعه و ارتقاء كيفيت اين برنامه‌ها با موضوع زبان و ادبيات فارسي و فرهنگ ايران و به صورت همكاري متقابل انجام مي‌شود. برگزاري رويدادهاي علمي، توليد و انتشار ديجيتال و فيزيكي محصولات علمي وفرهنگي،‌ تامين زير ساخت‌هاي علمي و تحقيقاتي مورد نياز، هماهنگي و سازماندهي تبليغات فرهنگي در داخل و خارج از كشور، از موضوعات اين تفاهم‌نامه است.
لازم به ذكر است بنياد حاميان مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا به صورت مستقيم از طرف مؤسسه در خصوص اين تفاهم نامه با بانك آينده همكاري مي‌كند.