جشن ميلاد حضرت مسيح و آغاز سال نو ميلادي دانشجويان بين‌المللي دانشگاه‌هاي تهران در موسسه دهخدا برگزار شد:

اين برنامه توسط موسسه لغت‌نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي دانشگاه تهران و اداره كل دانشجويان بين المللي سازمان امور دانشجويان وزارت علوم و تحقيقات فناوري در تاريخ 10 دي ‌ماه 1396 از ساعت 18 تا 21 در محل تالار دكتر افشار موسسه دهخدا برگزار گرديد كه با استقبال اين دانشجويان روبرو شد. دكتر درزي رييس موسسه لغت نامه دهخدا، دكتر پاكتچي، دكتر رياضي معاون سازمان امور دانشجويان ودكتر عليزاده مدير كل امور دانشجويان غير ايراني وزارت علوم از سخنرانان اين برنامه بودند. در اين برنامه كه اقاي دكتر هادي از مدرسين مركز اجراي آن را بر عهده داشت بخش‌هاي مختلفي از جمله  اجراي گروه كر ايران – اتريش، ‌ اجراي موسيقي سنتي ايران، شعر خواني و خاطره‌گويي چند دانشجويي غير ايراني و پخش كليپ‌هاي مناسبتي را شامل مي‌شد. در كنار اين برنامه نمايشگاه صنايع دستي و ‌كارگاه خوشنويسي نيز برگزار گرديد و از ميهمانان مطابق رسوم پذيرايي لازم به عمل آمده و پايان بخش برنامه صرف شام در مجموعه بود. حضور در كشور ايران و آموختن زبان فارسي، احترام ايرانيان به ساير اديان و ميهمان نوازي ايرانيان از نكاتي بود كه دانشجويان غير ايراني در خاطرات خود بيان كردند.