دانشجویان، همکاران و مدرسان گرانقدر
در پرتو الطاف ایزد منان،
نوروز ۱۳۹۹ بر شما مبارک و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد…


دکتر علی درزی، رئیس مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران