سید جعفر شهیدی
دسید محمد دبیرسیاقی
رسول شایسته
غلامرضا ستوده
عباس دیو شلی
حسن احمدی گیوی
سعید نجفی اسدالهی
جواد درهمی
اکرم سلطانی
ایرج مهرکی
ایرج شهبازی
پگاه خدیش
عبدالرضا قریشی
مریم میرشمسی
مهری جلیلی جلال


لازم به یادآوری است که گروهی از فارغ التحصیلان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی نیز در تالیف لغت نامه بزرگ فارسی همکاری دارند.