گنجینۀ دهخدا
روز هفتم اسفند 1384 همزمان با پنجاهمین سالگرد درگذشت علامه دهخدا در موسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا با حضور جمع کثیری از اهالی فرهنگ و ادب و همچنین دوستداران وی گشایش یافت و از همان روز فعالیت خود را برای بازدید علاقه‌مندان آغاز کرد. این مجموعۀ کوچک اما کم‌نظیر دربرگیرنده و نشانگر بخشی از فعالیت‌های عظیم علامه دهخدا در زمینه‌های مختلف است:
1. تعداد دو و نیم میلیون فیش با بیش از 90 سال قدمت که بیش از نیمی از آنها به خط خود علامه و باقی به خط یاران دهخدا است و حاصل مطالعه و تحقیق در متون نظم و نثر ادب فارسی در قرون مختلف است، و اساس و پایه تألیف لغت‌نامۀ دهخداست.
2. تعدادی از کتابها و نسخ خطی و چاپ سنگی که علامه هنگام یادداشت‌برداری و استخراج مدخلها در حواشی آنها یادداشت‌های مبنی بر تصحیح واژه و عبارت را توضیح داده است و در واقع کتابها را تصحیح کرده است. ازجمله این کتابها می‌توان به دیوان فرخی، منوچهری، سوزنی، مسعود سعد، ناصرخسرو و لغت فرس اسدی اشاره کرد.
3. نامه‌ها و اسناد مربوط به علامه که شامل دست‌نویس خود ایشان و دیگران مانند نامه‌های شخصی به افراد خانواده، مجلس شورای ملی آن زمان، شرح حال و وصیت‌نامۀ علامه به قلم خودشان، و همینطور نامه‌های دیگران به ایشان است.
4. مجموعۀ عکسها و آثار دهخدا و یاران وی که بخشی از آنها قبلاً در مؤسسه موجود بوده و مابقی آنها توسط برادرزادۀ ایشان جناب فرهاد دهخدا به مؤسسه اهدا شده است.
5. نمونه آثار تألیفی مؤلفین مؤسسه اعم از خود لغت‌نامه و سایر آثار آنها. این مجموعه طی هشت سال به خوبی مورد توجه و استقبال و بازدید (رایگان) محققین و دانشجویان و سایر علاقه‌مندان قرار گرفته و موقعیتی را برای پژوهشگران و رسانه‌های گروهی و فیلمسازان ایجاد کرده تا به عنوان یک مرکز فرهنگی و ادبی مورد استفاده قرار گیرد و زمینۀ آشنایی هر چه بیشتر مردم با علامه دهخدا و این مرکز و فعالیت‌های آن به عنوان قدیمی‌ترین موسسۀ پژوهش کشور فراهم گردد.