مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی را به شرح زیر برگزار می كند:

دوره های کوتاه مدت
دوره ها روز ساعت توضیحات
پيش مقدماتی شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

15 ساعت در هفته به مدت 6 هفته
مقدماتی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

دوره های بلند مدت
مقدماتی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00 9 ساعت در هفته به مدت 11 هفته
مقدماتی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
پیشرفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00

مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌‌المللی آموزش زبان فارسی

کلاس‌های فوق برنامه هفتمین دوره کوتاه مدت

از ۱۳ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

From Feb. 02, 2020 to Mar. 16, 2020

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
گفت و گو 1 ​یک­شنبه و چهار­شنبه 13:00-14:30 خانم رضوانیان 3/41   2.500.000
گفت و گو 2

​یک­شنبه و چهار­شنبه

13:00-14:30 خانم ملک شاهی 3/33   2.500.000
نوشتن شنبه و دوشنبه 13:00-14:30 خانم سیف­ الهی 3/34   2.500.000
نثر قدیم یک­شنبه 13:00-14:30 خانم نژادبهرام 3/37   1.500.000
قصه ­های شاهنامه دوشنبه 13:00-14:30 خانم نژادبهرام 3/39   1.500.000
روزنامه شنبه و چهار­شنبه 12:30-14 آقای زمانی 3/38   1.500.000
خوش‌نویسی شنبه و سه‌شنبه 13:00-14:30 آقای افشار‌فرد 3/36  

5.000.000

موسیقی ایرانی(آواز جمعی)

 

سه‌شنبه


12:30-14 آقای تجلی طبقه اول   برای زبان آموزان مؤسسه رایگان
کلاس ­های فوق ­برنامه با کمتر از 5 زبان­ آموز برگزار نخواهد شد.

آموزش خوشنویسی فارسی
 ( از مقدماتی تا پیشرفته)
 ویژه زبان آموزان دوره کوتاه مدت

The 'Intensive' course
6th Fall of 2019 - 2020

از 30 آذر 1398 تا 8 بهمن 1398
From Dec. 21, 2019 to Jun. 8, 2020

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و سه شنبه   /   یک‌شنبه و چهارشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 5.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000

 آموزش خوشنویسی فارسی
 ( از مقدماتی تا پیشرفته)
 ویژه زبان آموزان دوره بلند مدت

از 7 دی 1398 تا 26 اسفند 1398

     براي دریافت  اطلاعات بیشتر در باره تاریخ شروع کلاس هاي خوشنویسی به واحد آموزش مراجعه شود .

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و  دوشنبه  /   ‌شنبه و چهارشنبه

11:00 – 12:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 5.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

9:30 – 11:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

9:30 – 11:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000

دوره های عالی ادبیات

 

روز ساعت توضیحات
شعر فارسی کهن، نثر فارسی کهن، شعر فارسی در دورۀ معاصر، نثر فارسی در دورۀ معاصر، حافظ، شاهنامۀ فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، آشنایی با سینمای ایران، آشنایی با موسیقی ایران، آشنایی با تاریخ ایران شنبه تا چهارشنبه متغییر (یا از ساعت 09:00 تا 12:00 و یا 13:00 تا 16:00) 9 تا 12 هفته

International Center for Persian Studies
برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی زمستان 98
از تاریخ 7 دی تا 26 اسفند 1398
From Dec.28, 2019 to Mar. 16, 2020

 


شهریه (ریال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

شنبه

شاهنامه

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

13:00 تا 16:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

13:00 تا 16:00

دوشنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

خانم دکتر مهر

16:00 تا  13:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

13:00 تا 16:00

سه شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

شنبه

حافظ

 

  • مدت زمان اتمام دوره های کوتاه مدت از مقدماتی 1 تا پیشرفتۀ 2 حدوداً سیزده ماه است.
  • مدت زمان اتمام دوره های بلند مدت از مقدماتی تا پیشرفته حدوداً پانزده ماه است.