مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی را به شرح زیر برگزار می كند:

دوره های کوتاه مدت
دوره ها روز ساعت توضیحات
پيش مقدماتی شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

15 ساعت در هفته به مدت 6 هفته
مقدماتی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

دوره های بلند مدت
مقدماتی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00 9 ساعت در هفته به مدت 11 هفته
مقدماتی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
پیشرفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00

مؤسسه لغت ­نامه دهخدا و مرکز بین­­ المللی آموزش زبان فارسی
کلاس ­های فوق  برنامه پنجمین دوره کوتاه ­مدت

از 11 آبان تا 20 آذر 1398
From Nov. 2, 2019 to Dec. 11, 2019

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
گفت و گو 1 یک شنبه و سه شنبه 13:00-14:30 خانم رضوانیان 3/41   2.500.000
گفت و گو 2

شنبه و سه شنبه

13:00-14:30 خانم ملک شاهی 3/33   2.500.000
نثر قدیم یک­شنبه 13:00-14:30 خانم نژادبهرام 3/37   1.500.000
روزنامه چهار­شنبه 12:30-14 آقای زمانی 3/39   1.500.000
موسیقی ایرانی(آواز جمعی) دوشنبه 12:30-14 آقای تجلی 1/94   برای زبان آموزان مؤسسه رایگان
کلاس ­های فوق ­برنامه با کمتر از 5 زبان­ آموز برگزار نخواهد شد.

آموزش خوشنویسی فارسی
 ( از مقدماتی تا پیشرفته)
 ویژه زبان آموزان دوره کوتاه مدت

از 11 آبان 1398 تا 20 آذر 1398
From Nov. 2 , 2019 to Dec. 11, 2019

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و سه شنبه   /   یک‌شنبه و چهارشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 5.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

14:30 - 13:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000

 آموزش خوشنویسی فارسی
 ( از مقدماتی تا پیشرفته)
 ویژه زبان آموزان دوره بلند مدت
 از 6 مهر 1398 تا 27 آذر 1398
From Sep. 28, 2019 to Des. 18, 2020
     براي دریافت  اطلاعات بیشتر در باره تاریخ شروع کلاس هاي خوشنویسی به واحد آموزش مراجعه شود .

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و  دوشنبه  /   ‌شنبه و چهارشنبه

11:00 – 12:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 5.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

9:30 – 11:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

9:30 – 11:30 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 5.000.000

دوره های عالی ادبیات

 

روز ساعت توضیحات
شعر فارسی کهن، نثر فارسی کهن، شعر فارسی در دورۀ معاصر، نثر فارسی در دورۀ معاصر، حافظ، شاهنامۀ فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، آشنایی با سینمای ایران، آشنایی با موسیقی ایران، آشنایی با تاریخ ایران شنبه تا چهارشنبه متغییر (یا از ساعت 09:00 تا 12:00 و یا 13:00 تا 16:00) 9 تا 12 هفته

International Center for Persian Studies
برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی پاییز 98
از تاریخ 6 مهر تا 27 آذر 1398
From Sep.28, 2019 to Dec. 18, 2019

 


شهریه (ریال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

شنبه

شاهنامه

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

شنبه

حافظ

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

دوشنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

خانم دکتر مهر

16:00 تا  13:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

سه شنبه

مثنوی معنوی

 

International Center for Persian Studies
برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی زمستان 98
از تاریخ 7 دی تا 26 اسفند 1398
From Dec.28, 2019 to Mar. 16, 2020

 


شهریه (ریال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

شنبه

شاهنامه

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا12:00

دوشنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

خانم دکتر مهر

16:00 تا  13:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

سه شنبه

مثنوی معنوی

 

  • مدت زمان اتمام دوره های کوتاه مدت از مقدماتی 1 تا پیشرفتۀ 2 حدوداً سیزده ماه است.
  • مدت زمان اتمام دوره های بلند مدت از مقدماتی تا پیشرفته حدوداً پانزده ماه است.