مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی را به شرح زیر برگزار می كند:

دوره های کوتاه مدت
دوره ها روز ساعت توضیحات
پيش مقدماتی شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

15 ساعت در هفته به مدت 6 هفته
مقدماتی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

دوره های بلند مدت
مقدماتی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00 9 ساعت در هفته به مدت 11 هفته
مقدماتی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
پیشرفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00

کلاس­های فوق برنامه 29 تیر تا 11 شهریور

From Jul. 20, 2019 to Sep. 2, 2019

نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
گفت و گو 1 یک شنبه و سه شنبه 13:00-14:30 خانم مرادقلی 3/41   2.500.000
گفت و گو 2

شنبه و سه شنبه

12:30-14:00 خانم ايل غمي 3/40   2.500.000
خوش­نویسی شنبه و سه شنبه 13:00-14:30 آقای افشار فرد 3/36   3.000.000
پیوسته ­نویسی لاتین دوشنبه 13:00-14:30 آقای افشار فرد 3/36   3.000.000
موسیقی ایرانی(آواز جمعی) دوشنبه 12:30-14 آقای تجلی 1/94   برای زبان آموزان مؤسسه رایگان
* کلاس هایی با کمتر از 5 دانشجو تشکیل نخواهد شد.
آموزش خوشنویسی فارسی ( از مقدماتی تا پیشرفته)
نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و سه شنبه یا یک‌شنبه و چهارشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 3.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 3.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 3.000.000
دوره های عالی ادبیات

 

روز ساعت توضیحات
شعر فارسی کهن، نثر فارسی کهن، شعر فارسی در دورۀ معاصر، نثر فارسی در دورۀ معاصر، حافظ، شاهنامۀ فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، آشنایی با سینمای ایران، آشنایی با موسیقی ایران، آشنایی با تاریخ ایران شنبه تا چهارشنبه متغییر (یا از ساعت 09:00 تا 12:00 و یا 13:00 تا 16:00) 9 تا 12 هفته

International Center for Persian Studies
برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی پاییز 98
از تاریخ 6 مهر تا 27 آذر 1398
From Sep.28, 2019 to Dec. 18, 2019

 


شهریه (ریال)

نام مدرس

ساعت

روز

نام دوره

7,000,000

خانم دکتر داودی

9:00 تا 12:00

شنبه

شاهنامه

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

شنبه

حافظ

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

یکشنبه

غزلیات شمس تبریزی

7,000,000

آقای دکتر قاسمی

9:00 تا 12:00

دوشنبه

شعر معاصر فارسی

7,000,000

خانم دکتر مهر

16:00 تا  13:00

دوشنبه

فرهنگ عامه

7,000,000

خانم دکتر فتوحی

9:00 تا 12:00

سه شنبه

تاریخ ایران

7,000,000

آقای دکتر شهبازی

13:00 تا 16:00

سه شنبه

مثنوی معنوی

 

  • مدت زمان اتمام دوره های کوتاه مدت از مقدماتی 1 تا پیشرفتۀ 2 حدوداً سیزده ماه است.
  • مدت زمان اتمام دوره های بلند مدت از مقدماتی تا پیشرفته حدوداً پانزده ماه است.