آزمایشگاه زبان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
آزمايشگاه مركز بين المللي آموزش زبان فارسي در طبقۀ همكف ساختمان موسسۀ دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي، ضلع شمالي جنب بخش مؤلفان، قرار دارد. اين آزمايشگاه داراي دستگاه پيشرفتۀ مركزي و ۲۰ كابين براي استفادۀ همين تعداد زبان آموز است. از ابتداي سال ۱۳۹۰ قابليت‌هاي دستگاه رايانه به دستگاه مركزي اضافه شد تا علاوه بر داشتن يك نمايشگر روميزي جهت ديد مدرسان، از كاربردهاي مختلف رايانه‌اي نيز بتوان در آزمايشگاه استفاده كرد. همچنين از زمان مذكور فعاليت‌هاي مستمر آزمايشگاه زبان براي دوره‌هاي فشردۀ صبح و دوره‌هاي بلند مدت بعد از ظهر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، به دليل افزايش حجم فعاليت‌ها، كلاس‌هاي درس مركز مجهز به نمايشگر بزرگ ديواري شدند. از اهداف آزمايشگاه زبان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
 • تدريس منايع درسي خاص آزمايشگاه زبان در ارتباط با مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • تمرين با فيلم‌هاي آموزشي، مستند و سينمايي براي تقويت مهارت‌هاي گوش كردن و صحبت كردن
 • آموزش تازه‌ترين واژه‌ها و اصطلاح‌ها با استفاده از تازه‌ترين فيلم‌هاي آموزشي و سينمايي


 • برنامه و ساعات کار آزمایشگاه زبان

  دوره کوتاه مدت ( صبح ها )، 1397
  روز مدرسان ساعت مدرسان ساعت
  شنبه

  خانم معصومی،مقدماتی1

  آقای زمانی،میانی1
  10:15 الی 9

  خانم نوابي، مقدماتي 1

  آقاي نعيمايي، مياني 1

   

  12 الی 10:45
  یکشنبه خانم مثمر ، مقدماتي 2 10:15 الی 9

  خانم خليل خانه پيشرفته ۲

  12 الی 10:45
  دوشنبه خانم ايلغمي
  مقدماتی 2
  10:15 الی 9

  آقاي رضايي، مقدماتي 1

  آقاي دكتر عباسي، مياني1

  12 الی 10:45
  سه شنبه

  خانم ملکشاهی ،مقدماتی 3

  10:15 الی 9 خانم سيف اللهي، مقدماتی 3 12 الی 10:45
  چهارشنبه

  خانم مهديان، پيشرفته 1

   

  10:15 الی 9

  خانم دكتر طاهر لو،مقدماتي2

   

  12 الی 10:45


  دوره بلند مدت ( بعد از ظهرها )، 1397
  روز مدرسان ساعت مدرسان ساعت
  شنبه

  خانم شیرین زاده،مقدماتی 1

  14:15 الی 13

  آقای نعیمایی،پیشرفته

  16 الی 14:45
  دوشنبه

  آقای دکتر هادی،میانی2

  14:15 الی 13

  خانم زنگویی،مقدماتی2

  16 الی 14:45
  چهارشنبه   14:15 الی 13

  خانم رستمی،میانی1

  16 الی 14:45