دوره گروه شهریه هر دوره توضیحات
بلند مدت
عالی ادبیات
کوتاه مدت
A 10,000,000 ريال دانشجویان غیر ایرانی مقیم خارج از کشور که برای دریافت روادید دانشجویی به کمک این مرکز نیاز دارند.
C دارندگان روادید کار، پروانه اقامت، روادید سیاسی و خدماتی و خانوادۀ درجۀ یک ایشان
D دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های ایران
B 9,000,000 ريال دانشجویان ایرانی تبار یا کسانی که تابعیت ایرانی دارند.


* قابل توجه زبان آموزان : شهريۀ دوره ها ممكن است بدون اطلاع قبلي اندكي افزايش يابد.. برای اطمینان از مبلغ شهریه می توانید مستقیما از بخش آموزش به شماره 22717120 سئوال فرمائید