همایش «سعدی و ویکتور هوگو» در پاریس برگزار شد
چهارمین دورهبه همت رایزنی فرهنگی كشورمان، مرکز فرهنگی شهر کتاب، مرکز سعدی‌شناسی و مرکز مطالعات هوگو وابسته به دانشگاه پاریس هفت، همایش «سعدی و ویکتور هوگو» در در تالار کنفرانس کاپیتال 8 پاریس برگزار شد. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، پس از برگزاری همایش‌های «سعدی و پوشکین»، «سعدی و یونس‌ امره»، «سعدی و سروانتس»، «سعدی و متنبی» و «سعدی و کنفوسیوس» در پنج سال گذشته، امسال همایش «سعدی و ویکتور هوگو» به همت رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه، مرکز فرهنگی شهر کتاب، مرکز سعدی‌شناسی و همچنين مرکز مطالعات هوگو وابسته به دانشگاه پاریس هفت، در تالار کنفرانس کاپیتال 8 پاریس و با حضور علاقمندان در حوزه‌های فرهنگی و ادبی برگزار شد.
تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 21 خرداد 1396