موزه دفاع مقدس و زبان‌آموزان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی
زبان‌آموزان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی در تاریخ 29 شهریور 95 از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردند. باغ موزه دفاع مقدس از7 تالار و یک قسمت انتهایی (منازل هشت‌گانه) که یادمان دفاع مقدس است تشکیل شده که در آن اعداد 7 و 8 به‌کار رفته است؛ عدد 8 به عنوان نمادی از 8 سال دفاع مقدس و عدد 7 به خاطر تقدسی است که دارد و نیز یادآور هفت خوان رستم در شاهنامه است. زبان‌آموزان غیر ایرانی مرکز که از کشورهای انگلیس، سوئیس، فرانسه و آلمان بودند به همراه مترجم انگلیسی موزه از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.