بازدید دانشجویان مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی از موزۀ موسیقی ایران
دانشجويان غير ايراني مركز بين المللي آموزش زبان فارسي (دوره پيشرفته، ترم بهار) از موزه موسيقي ايران بازديد كردند. دانشجويان با پيشينه سازهاي ايراني آشنا شدند و از سه سالن سازهاي بادي، كوبه‌اي و زهي بازديد كردند و با صداي هر يك از اين سازها و نحوه نواختن آن آشنا شدند. همچنين در كارگاه ساخت ساز موزه موسيقي، دانشجويان به پرسش و پاسخ درباره چگونگي ساخت ساز از چوب درخت توت و گردو پرداختند و از نزديك تعدادي از سازهاي ايراني از جمله سنتور، تار، دوتار، سه‌تار و تنبك را لمس كردند.