تجليل از مولفان موسسه دهخدا به مناسبت روز معلم
به مناسبت روز معلم در تاريخ 11 ارديبهشت 95 از مولفان لغت نامه فارسي موسسه لغت نامه دهخدا طي مراسمي تجليل شد و هدايايي به آنها تقديم گرديد. در اين مراسم مولفان لغت نامه بزرگ فارسي از جمله دكتر حسن انوري و دكتر رسول شايسته خاطراتي از اولين تجربه هاي تدريس خود بيان كردند. همچنين معاون موسسه دهخدا ضمن تقدير و تشكر از مولفان موسسه دهخدا ياد و خاطره نخستين مولفان موسسه از جمله مرحوم دكتر محمد معين، دكتر سيد جعفر شهيدي، دكتر احمدي گيوي، استاد ديوشلي و غيره را گرامي داشتند و براي مولفان كنوني موسسه سلامتي و طول عمر آرزو كردند ..