بازدید هیئت سویسی از موسسه لغت نامه دهخدا
در تاریخ 19/10/95 آقایان دکتر اولریخ رودولف و دکتر کریستف اولینگ به همراه سرکار خانم جلالی از مرکز مطالعات اسلامی زوریخ ضمن ملاقات با رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی در مورد اعزام زبان‌آموز به این مؤسسه وامکانات آموزشی و رفاهی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. این هیئت سوئیسی سپس به بازدید از کلاسهای آموزشی مؤسسه پرداخت و نسبت به همکاری با مؤسسه دهخدا در زمینه تبادل زبان آموز ابراز علاقه کرد.