دیدار معاون بین‌الملل دانشگاه اوکراین با رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا
معاون بین‌الملل دانشگاه ملی زبانشناسی اوکراین، خانم ایرنیا سریاکووا، در تاریخ 30 فروردین 95 با دکتر علی درزی، رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار معاون دانشگاه اوکراین به همراه هیئت همراه خود از بخش‌های مختلف مؤسسه از جمله گنجینه دهخدا، کتابخانه مرکز، آزمایشگاه زبان، کتابفروشی و محصولات چاپی مؤسسه از جمله کتاب‌های آموزش زبان فارسی و لغت نامه دهخدا بازدید کردند. همچنین در کلاس درس دانشجویان غیر ایرانی حضور یافتند و از نزدیک با دانشجویان بحث و تبادل نظر کردند. دانشجویان انگیزه‌های خود را از آموختن زبان فارسی بیان کردند و یکی از آنها به زبان فارسی اشعاری از حکیم عمر خیام خواند. در این دیدار دو طرف خواستار همکاری بیشتر در زمینه‌های مختلف فرهنگی و علمی بین دو دانشگاه شدند.