جشن پايان دوره دانشجويان مركز آموزش زبان فارسي و استقبال از نوروز 95

دانشجويان مركز آموزش زبان فارسي در مراسمي هفتمين دوره زبان آموزي خود را در سال ۹۴ جشن گرفتند. در اين مراسم كه با موضوع نوروز برگزار شد، دانشجويان كشورهاي مختلف حضور يافتند و از نزديك با جشن باستاني نوروز و آيين ‌هاي مربوط به آن از جمله چهارشنبه سوري، خانه تكاني، سفره هفت سين، تحويل سال، ديد و بازديد عيد و سيزده به در آشنا شدند. همچنين نمايشگاهي از آثار صنايع دستي همزمان با اين مراسم برگزار گرديد. در پايان اين مراسم از دانشجويان دوره پيشرفته زبان فارسي تقدير شد.