مراسم نكوداشت پايان دوره زبان‌آموزان (ترم بهار 95)
همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، مراسم پايان دوره فارسي‌آموزان مركز بين‌المللي آموزش زبان فارسي، در تالار دكتر افشار اين مركز، برگزار گرديد. در اين مراسم از دانشجويان دوره پيشرفته زبان فارسي با تقديم لوح و هدايايي تقدير شد. همچنين نويسنده معاصر محمد حسيني خالق آثاري چون آبي‌تر از گناه و ريخت‌شناسي قصه‌هاي قرآن در اين جلسه حضور يافت و زبان‌آموزان در مورد سبك و آثار نويسنده سؤالات خود را به زبان فارسي با او در ميان گذاشتند و داستاني از اين نويسنده را كه در طول ترم در كلاس درس خوانده بودند نقد و بررسي كردند. در پايان اين مراسم از مدرسان مركز آموزش زبان فارسي با تقديم هدايايي تجليل و قدرداني به عمل آمد. اجراي موسيقي سنتي ايران و نمايشگاهي از آثار صنايع دستي از ديگر برنامه‌هاي جانبي اين برنامه بود.