بازدید دانشجویان غیر ایرانی از باغ موزه هنر ایرانی
در تاریخ 12 مرداد 1394 دانشجویان غیرایرانی مؤسسه لغت نامه دهخدا (دوره پیشرفته 1و 2) از باغ موزه هنر ایرانی بازدید کردند. در این باغ تعدادی ماکت از بناهای تاریخی ایران از جمله سی و سه پل، چهل ستون و ... ساخته شده است. در نمایشگاه دائمی این باغ آثاری از هنر ایرانی از جمله فرش، گلیم، جاجیم، نقاشی به نمایش گذاشته شده است.