پژوهشکدۀ زبانشناسی، کتیبه‌ها و متون سازمان میراث فرهنگی، همایش بین‌المللی میراث زبانی را در 28 و 29 مهرماه 1394 برگزار کرد. مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی نیز در برگزاری این همایش شرکت داشت. رونمایی از جلد 7 لغت‌نامه بزرگ فارسی، که شامل بخش‌هایی از حرف ب است، در این مراسم صورت گرفت. آقای دکتر ایرج مهرکی از مؤلفان لغت نامه بزرگ فارسی نیز در این مراسم سخنرانی کردند و در مورد ویژگی‌های لغت‌نامه فارسی و تفاوت‌های آن با لغت‌نامه دهخدا صحبت کردند. علاوه بر این نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی از جمله منابع آموزشی زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان و آثار چاپی و صوتی دیگر به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال میهمانان خارجی و اهل فرهنگ قرار گرفت.