زبان و ادبيات فارسی بايد در شبه قاره توسعه يابد
ريیس کرسی زبان اردو دانشکده سویل لاینز لاهور: زبان و ادبيات فارسی بايد در شبه قاره توسعه يابد ريیس کرسی زبان اردو دانشکده دولتی اسلامی سویل لاینز لاهور گفت: عدم توسعه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، موجبات تضعیف اشاعه آرمان‌های اسلامی و تشدید تهاجم فرهنگی غرب را فراهم می کند. به گزارش اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، احمد مرجانی‌نژاد، کارشناس فرهنگی ايران در لاهور با جاوید احمد باجوای، ريیس دانشکده کالج دولتی اسلامی سویل لاینز پاكستان ديدار و گفت‌وگو كرد. اين ديدار به منظور مذاكره براي تأسیس و راه‌اندازی اتاق ایران‌شناسی دانشکده کالج دولتی اسلامی سویل لاینز لاهور و با حضور ریاض شاهد، ريیس بخش زبان فارسی و محمد اصغر یزدانی، ريیس کرسی زبان اردو اين دانشكده، برگزار شد. جاوید احمد باجوای، ريیس دانشکده کالج دولتی اسلامی سویل لاینز نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های خانه فرهنگ ایران در لاهور براي توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی دو كشور، به معضل در اولویت قرار گرفتن زبان انگلیسی حتی بر زبان رسمی مردم پاکستان (اردو) اشاره كرد و آن را نتیجه سیاست‌های دوران استعمارگری خواند. ریاض شاهد، ريیس بخش زبان فارسی دانشكده هم در سخنان خود گفت: جمهوري اسلامي ایران در جایگاه کانون اصلی و به مثابه مهد و مادر زبان فارسی، مسئولیت خطیر تقویت بنیه علمی و افزایش توان تخصصی مدرسین زبان فارسی را به عهده دارد. وي ادامه داد: امیدواریم حمایت‌های علمی و حتی مادی در حفظ و ترویج زبان و ادب پارسی، نصیب‌بخش زبان فارسی دانشکده کالج دولتی اسلامی سویل لاینز نیز شود که این امری بایسته و شایسته نظام جمهوري اسلامي ایران است. محمد اصغر یزدانی، ريیس کرسی زبان اردو دانشكده نيز در سخنان خود بيان كرد: زبان فارسی، ریشه زبان اردو است. بدون تقویت و رشد زبان فارسی، زبان اردو هم تضعیف و محکوم به اضمحلال است. وي افزود: هزینه برای زبان فارسی در شبه قاره، باید به مثابه سرمایه‌گذاری نظام جمهوري اسلامي ایران برای آینده زبان و ادبیات فارسی و تبلیغ انقلاب اسلامی ایران تلقی شود؛ زیرا عدم توسعه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره، موجبات تضعیف اشاعه آرمان‌های اسلامی و تشدید تهاجم فرهنگی غرب را فراهم خواهد ساخت. تلخیص
منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 6 خرداد 1396