برگزاري کارگاه‌های آموزشی در اتاق ایران‎شناسی دانشگاه کابل
اتاق ایران‎شناسی دانشگاه کابل در سال جاري كارگاه‌هاي آموزشي روش‎های درست مطالعه، زبان بدن و نقش آن در ارتباطات، فن سخنوری و مدیریت پروژه، را با حضور دانشجويان رشته‌هاي مختلف اين دانشگاه برگزار كرده است که عناوین آنها به شرح زیر است: کارگاه آموزشی روش‎های درست مطالعه کارگاه آموزشی زبان بدن و نقش آن در ارتباطات کارگاه آموزشی فن سخنوری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه در پایان برای شرک‌کنند‎گان، گواهينامه شركت و قبولي در كارگاه ها از سوي رایزنی فرهنگی ایران، اعطا شد.
تلخیص منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 9 خرداد1396